For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

الکترومغناطیس (۱)ء

هدف از این درس افزایش دانش فیزیکی شرکت کنندگان در زمینه های الکتروستاتیک و مگنتوستاتیک است. همچنین، ابزارهای نسبتا قدرتمندی جهت حل مسایل این دو مبحث مهم فیزیک آموزش داده خواهند شد. در ادامه خلاصه ای از مباحث درس آورده میشود:

 • آنالیز برداری (پیش درآمد)
 • قانون کولن
 • قانون گاوس
 • روش حل مساله در الکتروستاتیک؛ معادله لاپلاس
 • روش حل مساله در الکتروستاتیک؛ بارهای تصویری
 • الکتروستاتیک در دی الکتریکها
 • انرژی الکتروستاتیکی
 • قانون بیو-ساوار
 • قانون آمپر
 • مغناطش (دیدگاه ماکروسکوپی)
 • مغناطش؛ دیدگاه میکروسکوپی
پیش نیازها: 
 • فیزیک پایه (۲)
 • ریاضی فیزیک (۱)
 • ریاضی فیزیک (۲)
سیاست نمره دهی: 

تمرینها       ۴ نمره
میان ترم     ۶ نمره
پایان ترم   ۱۰ نمره
_____________
جمع        ۲۰ نمره

برای یافتن تمرینها و حل آنها میتوانید به جعبه-ژوش (دراپ-باکس) مراجعه کنید.

زمان امتحان میان ترم: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
امتحان میان ترم دربرگیرنده تمام مبحث الکتروستاتیک، از قانون کولن تا انتهای انرژی الکتروستاتیک، خواهد بود. این مباحث در امتحان پایان ترم آورده نخواهند شد ... مگر به عنوان یک سوال امتیازی.

 

دستیار آموزشی: 
زمان بندی کلاس: 

کلاس

 • شنبه و دوشنبه ۱۰ تا ۱۲ (کلاس فیزیک ۱)
 • چهارشنبه ۱۰ تا ۱۱ (کلاس فیزیک ۴) [کلاس مخصوص حل تمرین]

رفع اشکال

 • یکشنبه ۱۳ تا ۱۵
 • سه شنبه ۱۳ تا ۱۵
Term: 
نیمسال دوم ۹۶-۹۷
Grade: 
Undergraduate

تحت نظارت وف بومی